Records

The Bulletin of the Dnipropetrovsk University. Series: Management of Innovations

View Archive Info

 • » Диверсифікаційний менеджмент компаній в умовах міжнародного конкурентного середовища
  Bulankina, O.E.; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
  2013-06-25
  View Record | View Original
 • » Комерціалізація науково-технічних розробок в умовах розвитку постіндустріального...
  Pirog, O. V.; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
  2012-05-27
  View Record | View Original
 • » Особенности применения индикатора «скользящая средняя» для повышения эффективности...
  Dzhusov, O. A.; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна
  2015-06-25
  View Record | View Original
 • » Експортний потенціал Німеччини у високих технологіях
  Prysiazhniuk, Y.I.; Львівський національний університет імені Івана Франка
  Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
  2014-06-25
  View Record | View Original
 • » Інноваційна домінанта в сучасній освітній парадигмі
  Meshko, N. P.; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  Tarabara, O. V.; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
  2012-05-27
  View Record | View Original
 • » Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства сфери послуг
  Yefimova, S. A.; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  Grynko, Tatyana V.; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна
  2015-12-25
  View Record | View Original
 • » Впровадження та управління моделлю аутсорсингу IT-послуг на підприємствах
  Meshko, N.P.; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  Hlovatska, N.R.; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
  2014-06-25
  View Record | View Original
 • » Формування бренда міста як інноваційний шлях підвищення його привабливості для туризму
  Smirnova, T. A.; Дніпропетровський національний університет
  Privarnikova, I. Y.; Дніпропетровський національний університет
  2015-12-25
  View Record | View Original
 • » Інноваційні підходи до вирішення проблем безпеки в туризмі
  Slyvenko, V. A.; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
  2013-06-25
  View Record | View Original
 • » Інноваційна модернізація економіки як основа реалізації національних економічних інтересів
  Tsyganov, S. A.; Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ
  Sizonenko, V. A.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ
  Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  2016-03-02
  View Record | View Original
 • » Innovations in services and consumers’ competences
  Dabrowska, Anna; Institute for Market, Consumption and Business Cycles Research in Warsaw
  Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
  2016-03-02
  View Record | View Original
 • » Застосування теорії трансакційних витрат у контексті реформування податкової системи...
  Zinchenko, O. A.; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  2016-03-02
  View Record | View Original
 • » Управління інноваційними процесами та розвиток космічної галузі України
  Sazonets, I. L.; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  Sukhodolskyi, I.A.; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
  2013-06-25
  View Record | View Original
 • » Торгівля технологіями у міжнародному науково-технологічному обміні
  Popova, V.A.; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
  2013-06-25
  View Record | View Original
 • » Теоретичні аспекти підвищення потенціалу екологізації інноваційної діяльності...
  Dubnitskiy, V. I.; Донецький державний університет управління
  Danylina, N. V.; Донецький державний університет управління
  2012-05-27
  View Record | View Original
 • » Демографічний та кадровий вимір міжнародних міграційних процесів в Україні
  Duhinets, H. V.; Київський національний торговельно-економічний університет
  Rielina, I. Ie.; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна
  2015-06-25
  View Record | View Original
 • » Стратегічний аналіз конкурентоспроможності підприємств гірничо-металургійного комплексу...
  Ruchaievskyi, D.O.; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
  2014-06-25
  View Record | View Original
 • » Соціально-економічні підсумки першої декади ХХI століття: глобальні асиметрії та...
  Chernega, O. B.; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  Bocharova, Y. G.; Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhailo Tugan-Baranovsky
  2012-05-27
  View Record | View Original
 • » Розвиток IT-аутсорсингу в Україні
  Meshko, N. P.; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  Yefremova, M. O.; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Україна
  2015-12-25
  View Record | View Original
 • » Аналіз теоретичних основ оптимізації портфеля високих технологій
  Omelianenko, V.A.; Сумський державний університет
  Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
  2014-06-25
  View Record | View Original
 • » Розвиток земельних відносин у системі реформування національної економіки
  Steblianko, I. O.; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  2015-12-25
  View Record | View Original
 • » Формування стратегії сталого розвитку туризму
  Zaitseva, V.M.; Запорізький національний технічний університет
  Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
  2013-06-25
  View Record | View Original
 • » Науково-теоретичні засади розвитку глобальної інформатизації туристичного бізнесу
  Falko, Y. A.; Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара
  2015-06-25
  View Record | View Original
 • » Патологии при проведении реинжиниринга современных организаций
  Blinov, A.O.; ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
  Rudakova, O.S.; ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ»
  Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
  2014-06-25
  View Record | View Original
 • » Конкурентоспроможний розвиток університетських офісів трансферу технологій: світовий...
  Ilnitsky, D. O.; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
  2015-12-25
  View Record | View Original
1 - 25 of 80 Items    1 2 3 4 > >>