Records

VNU Journal of Science: Economics and Business

View Archive Info

 • » Lý do cản trở khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến (Internet Banking) -...
  Xuan, Le Thi Thanh; Tien, Do Thi Thuy; Tuyet, Tran Thi
  2018-09-20
  View Record | View Original
 • » Ảnh hưởng của nhãn mác thực phẩm an toàn đến hành vi khách hàng với sản phẩm của nhãn...
  Thúy, Võ Thị Ngọc
  2016-12-15
  View Record | View Original
 • » Gắn quản trị nhân sự với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp
  Thắng, Nguyễn Ngọc
  2010-12-15
  View Record | View Original
 • » Đánh giá hệ thống ngân hàng Việt Nam qua một số chỉ số lành mạnh tài chính
  Huệ, Nguyễn Thị Minh
  2012-09-15
  View Record | View Original
 • » AIS’s Alignment amd Businsess Performance of Firms A Multigroup Analysis with SEM model
  Thu Ba, Tran
  2017-12-07
  View Record | View Original
 • » Khai thác chung nghề cá châu Phi - Một số kinh nghiệm đối với Việt Nam
  Diến, Nguyễn Bá; Cường, Nguyễn Hùng
  2008-09-15
  View Record | View Original
 • » Cơ hội và thách thức đối với Việt Nam khi chuyển sang mô hình tăng trưởng mới
  Thiên, Nguyễn Xuân
  2013-09-15
  View Record | View Original
 • » The Relationship between Eco-friendly Practices and Attitudes toward Green Hotels for...
  Thao, Nguyen Thi Phuong
  2017-06-26
  View Record | View Original
 • » Học thuyết Keynes và những vấn đề kích cầu nhằm chống suy giảm kinh tế ở nước ta
  Thông, Đinh Văn
  2009-09-15
  View Record | View Original
 • » Keynes’ Theory on America’s Great Depression: An Essay Eighty Years since the “First...
  Việt, Nguyễn Quốc; Thảo, Nguyễn Minh
  2014-12-15
  View Record | View Original
 • » Food Security Ensurance in Vietnam Today
  Dung, Pham Van
  2017-11-27
  View Record | View Original
 • » Kinh tế - Xã hội tỉnh Phú Thọ sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI
  Xuân, Mai Thị Thanh; Thành, Ngô Đăng
  2009-12-15
  View Record | View Original
 • » Comparing the Economic Structure and Carbon Dioxide Emission between Vietnam and China
  Trinh, Bui; Hoa, Pham Le
  2017-03-15
  View Record | View Original
 • » Năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cơ khí Việt Nam
  Hùng, Nguyễn Thế
  2009-06-15
  View Record | View Original
 • » Hoàn thiện môi trường kinh tế ở Việt Nam trong quá trình hội nhập WTO
  Điệp, Phạm Thị Hồng
  2011-03-15
  View Record | View Original
 • » Mô hình nhà nước phúc lợi kiểu Đông Á và những gợi ý cho Việt Nam
  Điệp, Phạm Thị Hồng
  2014-12-15
  View Record | View Original
 • » Du lịch Hà Nội: Hướng tới phát triển bền vững
  Hội, Hà Văn; Kết, Vũ Quang
  2010-09-15
  View Record | View Original
 • » Những thách thức với các nhà nước phúc lợi châu Âu trong thế kỷ XXI
  Điệp, Phạm Thị Hồng
  2012-03-15
  View Record | View Original
 • » Poverty Dynamics the Structurally and Stochastically Poor in Vietnam
  Cường, Nguyễn Việt; Hương, Đỗ Liên; Tùng, Phùng Đức
  2015-12-15
  View Record | View Original
 • » Introduction to the Theoretical Framework of Dunning’s Investment Development Path
  Nguyen, Anh Thi Kim; Le, Ngoc Hong
  2016-12-15
  View Record | View Original
 • » Tín dụng ngân hàng cho khu vực kinh tế tư nhân ở các nước đang phát triển
  Tuyến, Trần Quang
  2009-03-15
  View Record | View Original
 • » An Empirical Study of Firm Environmental and Financial Performance: Evidence from...
  Tuân, Nhâm Phong
  2012-12-15
  View Record | View Original
 • » Agricultural Export Assistance to Small and Medium Enterprises in North Central...
  Chi, Nguyen Thi Minh; Sa, Dao Thi Ly
  2018-03-24
  View Record | View Original
 • » Một số giải pháp cơ bản nhằm phát triển thị trường khoa học - công nghệ ở Việt Nam
  Dũng, Phạm Văn
  2008-03-15
  View Record | View Original
 • » Dịch vụ hậu cần (Logistic) Việt Nam: Thực trạng và triển vọng sau khủng hoảng kinh tế...
  Hội, Hà Văn
  2010-03-15
  View Record | View Original
1 - 25 of 150 Items    1 2 3 4 5 6 > >>