Records

VNU Journal of Science: Economics and Business

View Archive Info

 • » Nobel kinh tế 2010: Vinh danh “mô hình diamond-mortensen-pissarides”
  Hòa, Đinh Việt; Anh, Đậu Kiều Ngọc
  2010-12-15
  View Record | View Original
 • » Nợ công ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp
  Tú, Nguyễn Tuấn
  2012-09-15
  View Record | View Original
 • » Định hướng áp dụng quản trị tinh gọn tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
  Minh, Nguyễn Đăng; Toản, Nguyễn Đăng; Chi, Nguyễn Thị Linh; Hoàn, Trần Thu
  2014-03-15
  View Record | View Original
 • » Institutional Quality Matter and Vietnamese Corporate Debt Maturity
  Hoang Thuy Bich Tram, Nguyen; Linh, Tran Thi Thuy
  2017-12-25
  View Record | View Original
 • » Hoàn thiện các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trước yêu cầu cải cách tư pháp
  Chí, Nguyễn Ngọc
  2008-06-15
  View Record | View Original
 • » Hiện thực hóa cộng đồng ASEAN 2015: Thuận lợi và trở ngại
  Nhàn, Hoàng Thị Thanh; Vinh, Võ Xuân
  2013-12-15
  View Record | View Original
 • » Determinants of Output of Offshore Fishing Vessels in Southern Central Coast Region:...
  Hiep, Hoang Hong
  2017-09-24
  View Record | View Original
 • » Văn hóa tổ chức Đại học Quốc gia Hà Nội trong bối cảnh đổi mới và hội nhập
  Lộc, Nguyễn Viết
  2009-12-15
  View Record | View Original
 • » Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong ngành dệt may Việt Nam Trường hợp Công ty Cổ...
  Mai, Nguyễn Phương
  2013-03-15
  View Record | View Original
 • » A Study of the Level of Applying Creative Accounting in Vietnamese Companies
  Lien, Nguyen Thi Huong; Ngan, Dao Thi
  2017-11-27
  View Record | View Original
 • » Các nguyên tắc cơ bản trong Luật Tố tụng Hình sự - những đề xuất sửa đổi, bổ sung
  Chí, Nguyễn Ngọc
  2008-12-15
  View Record | View Original
 • » Phát triển kinh tế hộ gia đình ở Việt Nam
  Xuân, Mai Thị Thanh; Hiền, Đặng Thị Thu
  2013-09-15
  View Record | View Original
 • » The Determinants of Capital Adequacy Ratio: The Case of the Vietnamese Banking System...
  Thoa, Pham Thi Xuan; Anh, Nguyen Ngoc
  2017-06-26
  View Record | View Original
 • » Phát triển nguồn vốn nhân lực - Chiến lược tối ưu của nhà lãnh đạo
  Hòa, Đinh Việt
  2009-09-15
  View Record | View Original
 • » The relationship between franchise and franchisor: A study of the Vietnamese retail...
  Huong, Hoang Thi Thu
  2011-03-15
  View Record | View Original
 • » Testing Effects of Changes in Earnings to Dividend Actions of Listed Firms on...
  Dinh, Nguyen Van; Yen, Nguyen Thi Hai
  2018-06-25
  View Record | View Original
 • » Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng Việt Nam:...
  Thắng, Hà Ngọc
  2016-12-15
  View Record | View Original
 • » Quản lý nhà nước đối với lao động di cư trong quá trình công nghiệp hóa, đô...
  Điệp, Phạm Thị Hồng
  2010-09-15
  View Record | View Original
 • » Lượng giá tổn thất do sự cố tràn dầu đối với Hệ sinh thái biển: Một số kinh nghiệm...
  Dũng, Bùi Đại
  2009-12-15
  View Record | View Original
 • » Narrow the Gap between Research and Practice - Some Suggestions for Vietnam
  Thanh, Le Trung; Ha, Nguyen Thi Hai
  2018-09-24
  View Record | View Original
 • » The Contribution of Owners’ Human and Social Capital to Firm Performance in Vietnamese...
  Chi, Nguyen Ha Lien
  2016-06-15
  View Record | View Original
 • » Rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam: Góc nhìn từ phía nhà đầu tư...
  Lan, Trịnh Thị Phan
  2012-09-15
  View Record | View Original
 • » Sử dụng tiết kiệm tài nguyên nước ở một số quốc gia và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
  Trang, Đinh Thị Như
  2014-03-15
  View Record | View Original
 • » Policy Implications to Improve the Business Environment to Encourage Female...
  Anh, Nguyen Hoang; Tram, Hoang Bao
  2017-12-28
  View Record | View Original
 • » Hoàn thiện pháp luật lao động Việt Nam
  Thu, Lê Thị Hoài
  2008-06-15
  View Record | View Original
26 - 50 of 150 Items    << < 1 2 3 4 5 6 > >>