Records

VNU Journal of Science: Economics and Business

View Archive Info

 • » An assessment of non-governmental organizations’ roles in combating women/children...
  Ha, Nong Thi Thuy; Gan, Christopher; Kao, Christopher Betty
  2011-12-15
  View Record | View Original
 • » Quản trị nguồn nhân lực và sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp
  Anh, Phạm Thế; Đào, Nguyễn Thị Hồng
  2013-12-15
  View Record | View Original
 • » Celebrity Endorsement as the Drivers of an Advertising Strategy: The Case of Toc Tien...
  Nguyen Van, Phuong
  2017-06-26
  View Record | View Original
 • » Quản lý những thay đổi trong tổ chức
  Đào, Nguyễn Thị Bích
  2009-09-15
  View Record | View Original
 • » The effects of industrialization on economic and employment structure changes in...
  Tuyen, Tran Quang; Tinh, Doan Thanh
  2011-06-15
  View Record | View Original
 • » Ảnh hưởng của giá phí kiểm toán đến chất lượng dịch vụ kiểm toán độc lập tại Việt Nam
  Liên, Nguyễn Thị Hương; Trang, Nguyễn Thị Huyền
  2016-12-15
  View Record | View Original
 • » Lượng giá tổn thất do biến đổi khí hậu toàn cầu đối với Hà Nội
  Dũng, Bùi Đại
  2010-09-15
  View Record | View Original
 • » Place marketing as an approach to planning place growth strategies - The case of...
  Van, Hoang Thanh
  2012-03-15
  View Record | View Original
 • » Corporate Diversification and Firm Value in Financial Crisis in Vietnam
  Kim Duc, Nguyen; Nhung, Nguyen Thi Hong; Nhu, Tran Vu Quynh
  2017-12-07
  View Record | View Original
 • » Thực tiễn áp dụng biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành án dân sự và một số...
  Thịnh, Trần Công
  2008-12-15
  View Record | View Original
 • » Tinh thần kinh doanh - Cơ sở xây dựng hệ giá trị văn hóa doanh nhân Việt Nam
  Lộc, Nguyễn Viết
  2011-12-15
  View Record | View Original
 • » Một số nhân tố ảnh hưởng đến công tác đào tạo cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp...
  Hương, Đặng Thị
  2013-09-15
  View Record | View Original
 • » Factors Effect on Capital Structure The Caseof Delisted Companies on the Vietnam Stock...
  Nguyen, Khuong Vinh; Dinh, Thao Thi Thu
  2016-12-15
  View Record | View Original
 • » Gắn đào tạo với sử dụng, nhà trường với doanh nghiệp
  Tài, Trần Anh
  2009-06-15
  View Record | View Original
 • » Các thành phần kinh tế: Nhận thức lý luận và thực tiễn Việt Nam
  Dũng, Phạm Văn
  2011-03-15
  View Record | View Original
 • » Tái cơ cấu nền kinh tế từ góc nhìn hiệu quả hoạt động của các ngành kinh tế
  Thành, Ngô Đăng
  2014-12-15
  View Record | View Original
 • » Determinants of Managerial Skill Spillover from FDI Enterprise to SMEs Vietnam
  Thi Huong, Dang
  2018-03-24
  View Record | View Original
 • » Mối quan hệ giữa mức độ thỏa mãn công việc và sự gắn kết của nhân viên với tổ chức:...
  Dứt, Võ Văn; Chí, Dư Quốc
  2016-09-15
  View Record | View Original
 • » Hệ thống chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam: Thực trạng và định hướng phát triển
  Dũng, Nguyễn Hữu
  2010-06-15
  View Record | View Original
 • » Đánh giá năng lực giám đốc điều hành doanh nghiệp nhỏ Việt Nam qua mô hình ASK
  Quân, Lê; Khánh, Nguyễn Quốc
  2012-03-15
  View Record | View Original
 • » The Application of the “Good Governance” Model in Vietnam
  Diep, Pham Thi Hong
  2017-09-24
  View Record | View Original
 • » CEO Characteristics and Timeliness of Financial Reporting of Vietnamese Listed Companies
  Khuong, Nguyen Vinh; Vy, Nguyen Thi Xuan
  2017-12-25
  View Record | View Original
 • » Nhu cầu về đào tạo sở hữu trí tuệ trong các trường đại học ở Việt Nam
  Anh, Nguyễn Thị Quế
  2008-03-15
  View Record | View Original
 • » Vấn đề chủ sở hữu và người đại diện - Một số gợi ý về chính sách cho Việt Nam
  Thanh, Nguyễn Ngọc
  2010-03-15
  View Record | View Original
 • » Regional Approach to Developing Industrial Clusters and Poverty Reduction: A Case...
  Việt, Nguyễn Quốc; Thảo, Nguyễn Minh
  2013-12-15
  View Record | View Original
51 - 75 of 150 Items    << < 1 2 3 4 5 6 > >>