Records

VNU Journal of Science: Economics and Business

View Archive Info

 • » The Middle-Income Trap: Issues for Members of the Association of Southeast Asian Nations
  Thọ, Trần Văn
  2013-06-15
  View Record | View Original
 • » Effects of Foreign Direct Investment on Bac Ninh Province’s Economy
  Thang, Khong Van
  2017-03-15
  View Record | View Original
 • » Adapting a Measure of Socially Responsible Consumption in France to the Vietnamese...
  Xuan, Le Thi Thanh; Tai, Lai Van
  2016-06-15
  View Record | View Original
 • » Phát triển du lịch nông thôn ở vùng đồng bằng sông Cửu Long: Đường đến cơ cấu kinh tế...
  Hạnh, Đoàn Thị Mỹ; Ngọc, Bùi Thị Quỳnh
  2012-12-15
  View Record | View Original
 • » Entrepreneurial Skills for Women’s Business Success Lessons Around the World and...
  Liễu, Trần Thị Bích; Barth, J. Richard
  2014-06-15
  View Record | View Original
 • » The Relationship between Environment and Economic Growth in Asia - Pacific Countries
  Hien, Nguyen Thi Tam; Thao, Nguyen Thi Phuong; Thuong, Vu Thi
  2017-09-23
  View Record | View Original
 • » Vai trò của Nhà nước đối với thị trường Tài chính Bài học từ khủng hoảng tài chính Mỹ
  Mai, Trịnh Thị Hoa
  2009-09-15
  View Record | View Original
 • » Quản trị công ty Vấn đề đại diện của các công ty đại chúng tại Việt Nam
  Tuân, Nhâm Phong; Tuấn, Nguyễn Anh
  2013-03-15
  View Record | View Original
 • » The Impact of Going Concern on Financial Reporting Quality: Evidence from Vietnam
  Thu, Phung Anh; Khuong, Nguyen Vinh
  2018-09-21
  View Record | View Original
 • » Chất lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng của người học Trường hợp Trường Đại học Kinh...
  Liên, Phạm Thị
  2016-12-15
  View Record | View Original
 • » Vài nét về thực trạng công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành tại một số doanh...
  Tâm, Nguyễn Thị Minh
  2010-12-15
  View Record | View Original
 • » Tác động của viện trợ Nhật Bản cho phát triển cơ sở hạ tầng
  Hoàng, Nguyễn Huy
  2012-09-15
  View Record | View Original
 • » The Relationship Between Organizational Justice and Social Loafing in Ho Chi Minh...
  Thanh, Vu Ba; Toan, Ngo Van
  2017-12-07
  View Record | View Original
 • » Tốc độ quay vòng tài sản từ cách tiếp cận quản lý
  Nghiệp, Đoàn Đình
  2011-12-15
  View Record | View Original
 • » Quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
  Minh, Vũ
  2013-09-15
  View Record | View Original
 • » Viewpoints of the Communist Party and State of Vietnam about Resources and Resource...
  Son, Nguyen Hong; Diep, Pham Thi Hong
  2017-11-27
  View Record | View Original
 • » Thực trạng các quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về hệ thống hình phạt và phương...
  Cảm, Lê Văn; Việt, Trịnh Tiến
  2008-12-15
  View Record | View Original
 • » Researching the relationship between operational efficiency with profitability of...
  Kien, Pham Xuan
  2017-06-26
  View Record | View Original
 • » Thử xác định đối tượng cho chính sách kích cầu ở Việt Nam - cách tiếp cận phân tích...
  Thành, Nguyễn Đức; Trinh, Bùi
  2009-06-15
  View Record | View Original
 • » Mô hình Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước Trung Quốc
  Hải, Hoàng Văn; Liên, Trần Thị Hồng
  2011-03-15
  View Record | View Original
 • » Những hạn chế về lao động và việc làm trên thị trường lao động ở Việt Nam hiện nay
  Điệp, Lê Thị Hồng
  2014-12-15
  View Record | View Original
 • » Assessing the Effectiveness of South Korea’s Development Assistance in Vietnam
  Huong, Vu Thanh; Phuong, Nguyen Thi Minh
  2018-06-21
  View Record | View Original
 • » Chương trình thực tập thực tế hiệu quả dành cho sinh viên ngành kế toán
  Hà, Nguyễn Thị Hải; Chinh, Nguyễn Thị Tuyết
  2016-09-15
  View Record | View Original
 • » 10 năm phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội (2000-2010): Thành tựu và một số vấn đề đặt...
  Xuân, Mai Thị Thanh
  2010-09-15
  View Record | View Original
 • » Sectoral composition of growth and poverty reduction in Vietnam
  Hang, Pham Thu; Hoi, Le Quoc
  2012-06-15
  View Record | View Original
76 - 100 of 150 Items    << < 1 2 3 4 5 6 > >>