Records

VNU Journal of Science: Economics and Business

View Archive Info

 • » Vinamilk’s Supply Chain and the Small Farmers’ Involvement
  Luc, Huong Thi Thu
  2016-12-15
  View Record | View Original
 • » Ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu: Một số phân tích định lượng ban đầu
  Thành, Nguyễn Đức; Trinh, Bùi; Thắng, Đào Nguyên
  2009-03-15
  View Record | View Original
 • » Preparedness Assessment for the Integration of Sustainability Criteria in the Public...
  Lâm, Nguyễn Tùng; Hạnh, Hoàng Hồng; Khoa, Nguyễn Minh; Moenhout, Tom
  2012-12-15
  View Record | View Original
 • » Effects of Financial Inclusion on Startup Establishment in OECD Countries
  Van, Dinh Thi Thanh; Trang, Nguyen Thuc
  2018-03-24
  View Record | View Original
 • » Thương mại Việt Nam và các nước RCEP: Tăng trưởng và thay đổi cơ cấu thương mại
  Dũng, Nguyễn Tiến
  2016-09-15
  View Record | View Original
 • » Thuyết nhu cầu của A. Maslow với việc động viên người lao động
  Quý, Đào Phú
  2010-06-15
  View Record | View Original
 • » Implementing Corporate Social Responsibility Towards Sustainable Development: A Case...
  Mai, Nguyễn Phương
  2013-12-15
  View Record | View Original
 • » Bàn về khái niệm doanh nhân Việt Nam
  Cương, Đỗ Minh
  2009-12-15
  View Record | View Original
 • » Đổi mới cơ chế trả lương cho đội ngũ quản lý, điều hành doanh nghiệp nhà nước
  Trường, Đỗ Xuân
  2013-03-15
  View Record | View Original
 • » Developing Integrated Multi-Criteria Decision Making for Green Supplier Selection and...
  Dat, Luu Quoc; Phuong, Bui Hong; Thu, Nguyen Thi Phan; Anh, Tran Thi Lan
  2017-03-15
  View Record | View Original
 • » Using the M-score Model in Detecting Earnings Management: Evidence from Non-Financial...
  Anh, Nguyen Huu; Linh, Nguyen Ha
  2016-06-15
  View Record | View Original
 • » Chi tiêu công và phát triển bền vững
  Dũng, Bùi Đại
  2012-12-15
  View Record | View Original
 • » Healthcare Management System Lessons from Sweden for Vietnam
  Minh, Nguyễn Đăng; Long, Đỗ Tiến; Sallis, James
  2014-06-15
  View Record | View Original
 • » Nonfarm Activities and Household Production Choices in Smallholder Agriculture in Vietnam
  Huy, Nguyen Quynh
  2017-12-28
  View Record | View Original
 • » Tiệm cận các quy phạm Luật Quốc tế
  Bính, Lê Văn
  2008-06-15
  View Record | View Original
 • » Practical application of total productive maintenance in Japanese industrial...
  Minh, Nguyen Đang
  2011-12-15
  View Record | View Original
 • » Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc: Một số đánh giá bước đầu
  Quốc, Phạm Thái
  2010-12-15
  View Record | View Original
 • » Currency appreciation and currency attack - Imperfect common knowledge
  Thu, Nguyen Anh
  2012-06-15
  View Record | View Original
 • » An Initial Analysis of the Job Polarization in Vietnam
  Huong, Vu Thanh; Dai, Tang Duc
  2017-12-07
  View Record | View Original
 • » Về sáu giáo trình các môn học thuộc chuyên ngành tư pháp hình sự ở các cơ sở đào tạo...
  Cảm, Lê Văn
  2008-09-15
  View Record | View Original
 • » Ứng dụng mô hình định lượng đánh giá mức độ tạo động lực làm việc cho nhân viên Công...
  Đức, Trương Minh
  2011-12-15
  View Record | View Original
 • » Factors Affecting Financial Literacy of Vietnamese Adults: A Case Study for Hanoi and...
  Tue, Nguyen Dang
  2017-06-26
  View Record | View Original
 • » Mạng sản xuất toàn cầu trong ngành điện tử
  Lâm, Lê Thị Ái; Bắc, Nguyễn Hồng
  2009-09-15
  View Record | View Original
 • » From the current global economic crisis - thinking of a development model in Vietnam
  Dzung, Pham Van
  2011-06-15
  View Record | View Original
 • » Investment Liberalization in the ASEAN Economic Community Vietnam’s Participation,...
  Phương, Nguyễn Thị Minh
  2014-12-15
  View Record | View Original
101 - 125 of 150 Items    << < 1 2 3 4 5 6 > >>