Records

VNU Journal of Science: Economics and Business

View Archive Info

 • » How Free Trade Agreements Affect Exports and Imports in Vietnam
  Oanh, Nguyen Thi Hoang
  2017-12-25
  View Record | View Original
 • » Tác động của đầu tư nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế trong mô hình nền kinh tế có dư...
  Thủy, Đào Thị Bích
  2011-03-15
  View Record | View Original
 • » The Impact of Government Debt on Economic Growth
  Khac Lich, Hoang; Tu, Duong Cam
  2018-04-24
  View Record | View Original
 • » Quản trị rủi ro tài chính trong các doanh nghiệp Việt Nam
  Lan, Trịnh Thị Phan Lan Thị Phan
  2016-09-15
  View Record | View Original
 • » Báo cáo đặc biệt về nợ nần: Những điều hối lỗi
  Thông Tin, Bình Luận
  2010-06-15
  View Record | View Original
 • » Bàn về chống chuyển giá trong giai đoạn hiện nay
  Tiến, Phạm Hùng
  2012-03-15
  View Record | View Original
 • » The Impact of Quality of Resources on Total Factor Productivity of Enterprises in Vietnam
  Dut, Vo Van; Ai, Phan Ngoc Nhan; Thuan, Nguyen Xuan; Anh, Tran Que
  2017-09-25
  View Record | View Original
 • » The Determinants of Customer Satisfaction When Purchasing In-store Cosmetics in Vietnam
  Pham, Lien Thi; Do, Bich Ngoc
  2016-12-15
  View Record | View Original
 • » Determinants of Dividend Payments of Non-financial Listed Companies in Hồ Chí Minh...
  Thu, Nguyễn Kim; Triển, Lê Vĩnh; Anh, Dương Thúy Trâm; Nhơn, Hoàng Thanh
  2013-12-15
  View Record | View Original
 • » Improving the Development Policy of Vietnam’s Animal Feed Industry
  Hai, Nguyen Duc
  2017-03-15
  View Record | View Original
 • » Experiences of Green Credit Development Lessons Learned for Vietnam
  Trang, Do Thi Van
  2016-06-15
  View Record | View Original
 • » Đánh giá mức độ cam kết và thực thi cam kết WTO trong lĩnh vực dịch vụ...
  Hà, Nguyễn Thị Ngọc; Hương, Vũ Thanh
  2012-12-15
  View Record | View Original
 • » Factors Affecting Travel Decision Making: A Study of the Credibility of Online...
  Nhơn, Hoàng Thanh; Thu, Nguyễn Kim
  2014-06-15
  View Record | View Original
 • » Building the Training and Self-training Skill Model for Vietnamese Students to Meet...
  Dang Minh, Nguyen
  2018-03-24
  View Record | View Original
 • » Quá trình xây dựng và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chứng khoán và thị trường chứng...
  Thủy, Lê Thị Thu
  2008-03-15
  View Record | View Original
 • » Các quỹ đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế chuyển đổi của Việt Nam - Cơ hội phát...
  Sơn, Đặng Đức
  2010-03-15
  View Record | View Original
 • » Commodity Exchange in Vietnam The Case of Coffee Trading
  Thi Nhung, Nguyen
  2017-09-24
  View Record | View Original
 • » Comparing Economic Efficiency of Two- and Three-rice Crops Per year in Chau Phu...
  Dut, Vo Van; Nhan, Nguyen Chinh; Thuan, Nguyen Xuan
  2018-09-21
  View Record | View Original
 • » Quản trị văn hoá doanh nghiệp để phát triển bền vững hệ thống doanh nghiệp Việt Nam
  Cương, Đỗ Minh
  2016-12-15
  View Record | View Original
 • » M&A và tác động của yếu tố văn hoá
  Lan, Trịnh Thị Phan
  2010-12-15
  View Record | View Original
 • » Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua phát triển kỹ năng lao động và vai trò...
  Việt, Nguyễn Quốc; Thảo, Nguyễn Minh
  2012-09-15
  View Record | View Original
 • » Khủng hoảng kinh tế thế giới và bài học cho Việt Nam
  Nhật, Lê Hồng
  2009-12-15
  View Record | View Original
 • » The relationship between franchise and franchisor: A study of the Vietnamese retail...
  Huong, Hoang Thi Thu
  2011-06-15
  View Record | View Original
 • » Nghiên cứu các mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ
  Anh, Phan Chí; Hà, Nguyễn Thu; Minh, Nguyễn Huệ
  2013-03-15
  View Record | View Original
 • » Assessment of Factors Influencing Strategic Management of Commercial Banks in...
  Long, Tran
  2017-11-27
  View Record | View Original
126 - 150 of 150 Items    << < 1 2 3 4 5 6