Record Details

Khai thác chung nghề cá châu Phi - Một số kinh nghiệm đối với Việt Nam

VNU Journal of Science: Economics and Business

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Khai thác chung nghề cá châu Phi - Một số kinh nghiệm đối với Việt Nam
 
Creator Diến, Nguyễn Bá
Cường, Nguyễn Hùng
 
Description Tóm tắt. Khai thác chung đã trở thành thực tiễn phổ biến trên thế giới từ những năm 60, 70 của thếkỷ trước và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ ở khắp các châu lục. Theo các nghiên cứu lý luậnvà trên thực tiễn ở một số vùng biển, khai thác chung thường diễn ra nơi vùng biển chồng lấn vàđược sử dụng như một biện pháp hoà bình để giải quyết các xung đột. Tuy nhiên khi nghiên cứucác thoả thuận khai thác chung nghề cá ở châu Phi, chúng ta sẽ có một cách hiểu rộng hơn về vấnđề này. Thực tế là, khai thác chung nghề cá châu Phi diễn ra ngay cả ở những vùng biển khôngchồng lấn, không có tranh chấp và dường như có giá trị về mặt hợp tác hơn. Với việc phân tích,đánh giá các hiệp định này, tác giả bài viết hi vọng sẽ đưa ra cách nhìn nhận mới hơn, đầy đủ hơnvề khai thác chung theo nghĩa rộng của “joint development” (cùng phát triển), từ đó rút ra một số bàihọc kinh nghiệm đối với Việt Nam trong hoạt động hợp tác nghề cá với các nước trong khu vực.
 
Publisher Vietnam National University, Hanoi
 
Date 2008-09-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/1719
 
Source VNU Journal of Science: Economics and Business; Vol 24 No 3
Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh; Vol 24 No 3
2588-1108
2615-9287
 
Language eng
 
Relation https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/1719/1656
 
Rights Copyright (c) 2008 VNU Journal of Science: Economics and Business