Record Details

Du lịch Hà Nội: Hướng tới phát triển bền vững

VNU Journal of Science: Economics and Business

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Du lịch Hà Nội: Hướng tới phát triển bền vững
 
Creator Hội, Hà Văn
Kết, Vũ Quang
 
Description Tóm tắt. “Phát triển bền vững” đang là mối quan tâm của hầu hết các quốc gia, khi mà ô nhiễm môi trường cùng với các vấn đề xã hội khác đang gia tăng song hành với sự phát triển nhanh chóng của xã hội hiện đại. Việt Nam nói chung và thủ đô Hà Nội nói riêng cũng không tránh khỏi tình trạng trên. Thủ đô Hà Nội với sự phát triển nhanh chóng trong nhiều lĩnh vực đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút ngày càng đông du khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, trong thời gian qua, hoạt động du lịch của Hà Nội đã bộc lộ một số yếu tố thiếu tính bền vững về môi trường sinh thái, môi trường văn hóa xã hội và về kinh tế... Vì vậy, để phát triển du lịch Hà Nội một cách bền vững, cần thực hiện ngay một số biện pháp trước mắt như: xây dựng các nguyên tắc tham quan; bảo vệ tài nguyên phù hợp với từng điểm du lịch; tìm kiếm, xây dựng nhiều chương trình du lịch mới: du lịch sinh thái tự nhiên; phát triển du lịch làng nghề; tăng cường đầu tư phát triển nguồn nhân lực du lịch...
 
Publisher Vietnam National University, Hanoi
 
Date 2010-09-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/893
 
Source VNU Journal of Science: Economics and Business; Vol 26 No 3
Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh; Vol 26 No 3
2588-1108
2615-9287
 
Language eng
 
Relation https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/893/862
 
Rights Copyright (c) 2010 VNU Journal of Science: Economics and Bussiness