Record Details

Dịch vụ hậu cần (Logistic) Việt Nam: Thực trạng và triển vọng sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu

VNU Journal of Science: Economics and Business

View Archive Info
 
 
Field Value
 
Title Dịch vụ hậu cần (Logistic) Việt Nam: Thực trạng và triển vọng sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu
 
Creator Hội, Hà Văn
 
Description Tóm tắt. Cuộc khủng hoảng tài chính - kinh tế toàn cầu xuất phát từ nước Mỹ đã lan rộng và ảnh hưởng tới các ngành kinh tế Việt Nam. Dù không có quan hệ trực tiếp với tâm bão khủng hoảng kinh tế Mỹ nhưng ngành logistic Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão đó. Tuy nhiên, sau hơn một năm đầy biến động, bước vào năm 2010, kinh tế thế giới đã có dấu hiệu tăng trưởng lạc quan hơn, hình thành những cơ hội mới cho các ngành kinh tế Việt Nam, trong ấy có dịch vụ logistic. Trong bối cảnh đó, nhà nước và nhất là các doanh nghiệp logistic Việt Nam cần nhanh chóng nắm bắt những cơ hội đó, khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách như: xúc tiến hình thành những tổng công ty, công ty mạnh, đủ thế và lực hoạt động trong lĩnh vực logistic toàn cầu, tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng và củng cố đội ngũ nhân lực chuyên nghiệp… Thực hiện tốt một số giải pháp có tính định hướng nêu trên sẽ góp phần giúp ngành dịch vụ logistic Việt Nam vượt qua những khó khăn hiện tại để có thể vững bước đi lên bằng chính đôi chân của mình.
 
Publisher Vietnam National University, Hanoi
 
Date 2010-03-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/884
 
Source VNU Journal of Science: Economics and Business; Vol 26 No 1
Chuyên san Kinh tế và Kinh doanh; Vol 26 No 1
2588-1108
2615-9287
 
Language eng
 
Relation https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/884/853
 
Rights Copyright (c) 2010 VNU Journal of Science: Economics and Bussiness